International Security Management Knowledge Alliance (ISM-KA) arbejder for at skabe bæredygtige og konkrete ressourcer og strukturer for at styrke internationale sikkerhedssamarbejder.

ISM-KA leverer et ‘Horizon Scanning Tool’ for sikkerhedstrusler, en vidensudvekslings-platform for sikkerhedseksperter i offentlige og privatse virksomheder (Security Multilogue Platform) samt et multi-disciplinært akkrediteret Master program med et tilhørende MOOCs (Massive Open Online Course) med sikkerhedsrelaterede temaer til en bredere målgruppe.

Principperne bag ISM-KA er multi-stakeholder involvering, evidens-baseret management, co-creation, internationale perspektiver and policy-praksis kobling. Det primære formål med ISM-KA er at etablere et internationalt lærings-, undervisnings- og viden-delings miljø på området, som bidrager til udviklingen af professionalisering af lederskab, innovation og operationelle kapabiliteter inden for international sikkerhed.

Principper

ISMKA Priciple 

ISM-KA’s forventede outcomes, resultater og output er designet omkring de følgende 5 behov:

  1. Øget multi-stakeholder samarbejde
  2. Øget co-creation
  3. Skift til evidens-baseret ledelse
  4. Bedre kobling mellem policy og praksis
  5. Internationale perspektiver

Læs mere

Outcomes

TheOutcome

ISM-KA stiler mod at skabe platforme, værktøjer og metoder til at addressere europæiske sikkerhedstrusler i en holistisk og videns-drevet tilgang. Et ‘Horizon Scanning Tool’ er udviklet til at kortlægge internationale sikkerhedsudfordringer i en løbende proces for at sikre ISM-KA’s bæredygtighed på lang sigt. ISM-KA udvikler et program til at uddanne og træne nuværende og næste generations internationale beslutningstagere inden for sikkerhed.

Læs mere

Konsortium

TheConsortium 

Konsortiet består af partnere fra universiteter, den private sektor, politi, kommune og NGO’er. Partnerne har indgående ekspertise i at designe og implementere træningsprogrammer inden for international sikkerhed fra operationelt til strategisk niveau. Et advisory board bestående af centrale aktører in den internationale sikkerhedsarena sikrer kvalitet og praksisrelevans i programmet.

Læs mere

1 3 4 5 6 7 8 9