De International Security Management (Internationale Veiligheidsmanagement) Kennis Alliantie (ISM-KA) heeft als doel om duurzame en concrete structuren en middelen te ontwikkelen die bijdragen aan Internationale samenwerking in de veiligheidsarena.

De producten van de ISM-KA zijn een Horizon Scanning Tool voor het identificeren van veiligheidsdreigingen en – ontwikkelingen, een uitwisselingsplatform om kennis uit te wisselen voor zowel publieke als private veiligheidsexperts (Security Multilogue Platform) en het creëren van een multidisciplinaire, sector gebaseerde, geaccrediteerde Master Programma en een thematische MOOC over veiligheid – te gebruiken voor het bereiken van een breder publiek.

Leidende principes zijn multi-stakeholder betrokkenheid, evidence-based management, co-creatie, internationaal perspectief en verbeterde afstemming met de beleidspraktijk. Het hoofddoel is het opzetten van een internationale omgeving voor leren, onderwijzen en kennis delen, die bijdraagt aan de ontwikkeling en professionalisering van leiderschap, innovatie en operationele vaardigheid op het gebied van internationale veiligheid.

Uitgangspunten

ISMKA Priciple 

De verwachte resultaten, resultaten en output van het ISM-KA-project zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de volgende 5 behoeften:

  1. Meer samenwerking tussen belanghebbenden
  2. Toenemende co-creatie
  3. Overschakelen naar evidence-based management
  4. Betere afstemming tussen beleid en praktijk
  5. Internationaal perspectief

Lees meer

Uitkomsten

TheOutcome

ISM-KA is gericht op het aanbieden van platforms, hulpmiddelen en methoden om de Europese veiligheidsuitdagingen op een holistische en kennis gestuurde manier aan te pakken. Een Horizon Scanning Tool zal worden ontwikkeld om internationale veiligheidsuitdagingen in de tijd in kaart te brengen en om de duurzaamheid van de ISM-KA op de lange termijn te verzekeren. De ISM-KA zal een programma ontwikkelen om de huidige en volgende generatie beleidsmakers te trainen en op te leiden in de internationale arena van veiligheid.

Leesr meer

Consortium

TheConsortium 

Het consortium bestaat uit partners uit het hoger onderwijs, private sector en -industrie, rechtshandhaving, gemeenten en NGO's. De partners hebben uitgebreide expertise in het ontwerpen en implementeren van trainingsprogramma's op het gebied van internationale veiligheid werken samen met veiligheidsprofessionals van operationeel tot strategisch niveau. Een adviesraad bestaande uit kernspelers in de veiligheidssector, waarborgt de kwaliteit, praktische relevantie en brede verspreiding van activiteiten.

Lees meer

1 3 4 5 6 7 8 9